داستان

ما

تیم تبلیغاتی بلوتیم تشکیل شده از متخصصان حوزه تبلیغات در هر زمینه ای

 . میخواهیم عرصه تبلیغات در  سطح متحول کنیم

برترین ها همیشه بهترین ها نیستند، بسیاری از تولید کنندگان عزیز کشور به دلیل آگاهی نداشتن از قدرت تبلیغات  محصولات شان به 
         .دست  مصرف کننده نمیرسد

. تبلیغات پلی بین شما و مخاطبانتان می باشد

تخصص ما

ما در تمام سطوح و مقاطع تبلیغات فعالیت میکنیم.

با افتخار همکار بودیم.

برند هایی که با آنها همکاری کردیم.